ໃກ້ສໍາເລັດແລ້ວ ຈີນ ພັດທະນາວັກຊີນຮັກສາ ໂຄວິດ ໄດ້ຜົນດີກຽມທົດລອງອີກຄັ້ງ ກ່ອນປ່ອຍສູ່ຕະຫຼາດ

ໃກ້ສໍາເລັດແລ້ວ ຈີນ ພັດທະນາວັກຊີນຮັກສາ ໂຄວິດ ໄດ້ຜົນດີກຽມທົດລອງອີກຄັ້ງ ກ່ອນປ່ອຍສູ່ຕະຫຼາດ

August 17, 2020 0 By admin

ສໍານັກຂ່າວ ຊິນຫົວ ຂອງ ສປ ຈີນ 🇨🇳 ລາຍງານວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮັບການສີດຢາວັກຊີນ ທີ່ພັດທະນາໂດຍ ສປ ຈີນ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເກີດການຕອບສະໜອງຂອງພູມຄຸ້ມກັນ ເຊິ່ງ ວັກຊີນນີ້ ພັດທະນາໂດຍ ສະຖາບັນຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ ອູ່ຮັນ ໃນກຸ່ມ Sinopharm ໂດຍໃຊ້ອາສາສະໝັກ 320 ຄົນ ອາຍຸ 18-59 ປີ ໂດຍມີ 96 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບ ໃນເຟດ 1 ແລະ ອີກ 224 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຟດ 2.

ຜົນການວິໄຈ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັກຊີນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດແອນຕີ້ບໍດີ ຊະນິດລົບລ້າງອາການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມອາສາສະໝັກ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການກະຕຸ້ນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີ ອັນເກີດຈາກຄວາມສາມາດຂອງວັກຊີນ ທີ່ກະຕຸ້ນ ການຕອບສະໜອງ ຂອງລະບົບ ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ ຂອງມະນຸດ.

ປັດຈຸບັນ ສປ ຈີນ ໄດ້ດໍາເນີນການຈົດລິຂະສິດ ວັກຊີນ ດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 11/08/2020 ພ້ອມກຽມພ້ອມ ເຂົ້າສູ່ການທົດລອງໃນເຟດ 3 ກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ຕະຫຼາດ