ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ5 ສິງຫາ, ໃນນີ້ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ20 ກີບ, ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80ກີບ , ການຊວນຂຶ້ນ100ກີບ

ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ5 ສິງຫາ, ໃນນີ້ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ20 ກີບ, ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80ກີບ , ການຊວນຂຶ້ນ100ກີບ

August 4, 2020 0 By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0716/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 4 ສິງຫາ 2020. ເລື່ອງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ການປັບຂຶ້ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 20 ກີບ/ລິດ,  ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 80 ກີບ/ລິດ. ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 100 ກີບ/ລິດ.

ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

.