ເບື້້ອງຫຼັງ 3 ສິລະປິນຈາກ First Modeling Lao ຖ່າຍແບບໂຄສະນາ

ເບື້້ອງຫຼັງ 3 ສິລະປິນຈາກ First Modeling Lao ຖ່າຍແບບໂຄສະນາ

July 30, 2020 0 By admin

ເບື້້ອງຫຼັງ 3 ສິລະປິນຈາກ First Modeling Lao  ປະກອບດ້ວຍ ຕູ່ ທິດາ Thida Sitthixay, ປອນ Nopalad Pone ແລະ ອານິຕ້າ A’Anitar Yaganegi ກຽມຖ່າຍແບບໂຄສະນາ

ສ່ວນວ່າຈະເປັນການຖ່າຍແບບໂຄສະນາ ຫຍັງນັ້ນ ແລະ ຈະເລີດເດັ່ນ ຊໍ່າໃດຕິດຕາມໄດ້ ໄວໆ ນີ້

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ທີ່ມາ:Firstmodelinglao