ງາມຫຼາຍສາວຫຼວງພະບາງ ນ້ອງສຸດທິດາ Soudthida Pmbp

ງາມຫຼາຍສາວຫຼວງພະບາງ ນ້ອງສຸດທິດາ Soudthida Pmbp

July 20, 2020 0 By admin

ງາມຫຼາຍສາວຫຼວງພະບາງ ນ້ອງສຸດທິດາ Soudthida Pmbp ເຊິ່ງໄດ້ຊ່າງພາບຢ່າງ Alex phaphonxay ມາຖ່າຍຮູບໃຫ້ໂດດເດັ່ນງາມບໍ່ມີບ່ອນຕິ

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ນາງແບບ: Soudthida Pmbp , ຊ່າງພາບ:  Alex phaphonxay