ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ! ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80 ກີບ ສ່ວນກາຊວນຂຶ້ນສູງເຖິງ 200 ກີບ, ເລີ່ມປະຕິບັດ17ກໍລະກົດ

ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ! ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80 ກີບ ສ່ວນກາຊວນຂຶ້ນສູງເຖິງ 200 ກີບ, ເລີ່ມປະຕິບັດ17ກໍລະກົດ

July 16, 2020 0 By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍການປັບຂຶ້ື້ນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນກາຊວນຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ທີ່ 200 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ90ກີບ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80ກີບ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ ແລະ ອາຍອແກັສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 0677/ອຄ.ກຄພນ; ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຄັ້ງນີ້ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 90 ກີບຕໍ່ລິດ; ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 80 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 200 ກີບຕໍ່ລິດ; ສ່ວນການຄິດໄລ່ພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ 0600/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020; ເວລາ 06:00 ໂມງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ແຈ້ງການສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0619/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020.